GYM

 • jim_0016-2.jpg
 • 7-1.jpg
 • jim_0008-1.jpg
 • 0v4a3224-2.jpg
 • 0v4a3207-1.jpg
 • jim_0010-2.jpg
 • jim_0008-3.jpg
 • jim_0009.jpg
 • jim_0010.jpg
 • jim_0053-3.jpg
 • jim_0035-2.jpg
 • jim_0049-3.jpg
 • 11-1.jpg
 • 8-1.jpg
 • jim_0015.jpg
 • jim_0011.jpg
 • jim_0005.jpg
 • jim_0001.jpg
 • jim_0013.jpg
 • 0v4a2660-1.jpg

健身中心 -- 全新啟用

各位親愛的貴賓們 :

台北儷萊商旅健身中心即將啟用!
全新的健身空間
以及各項重訓器材、跑步機、按摩椅…等
讓您再出國旅行大吃大喝或商務出差之餘
可以到我們健身中心運動一下
我們有專業的健身教練教您使用各種器材唷~